Bij het organiseren van een werkplek, kantoor of huishouden denk je al snel aan spullen. Spullen die niet meer gebruikt worden, overcompleet zijn of gewoon in de weg staan. Of wellicht aan een situatie waarbij spullen zorgen voor gedoe. Waar kan ik het vinden? Waar berg ik het op? Wie heeft het als laatste gebruikt? Er wordt veel tijd besteedt aan het zoeken naar van alles en nog wat. Dit zorgt voor irritatie, frustratie en energieverlies.  

Spullen nemen ruimte in beslag. Dat kan op vele manieren. De meest bekende vorm is in de letterlijke zin. Een kast vol boeken neemt ruimte in beslag. Ook kunnen spullen veel ruimte vragen in het hoofd van iemand. Bijvoorbeeld als het bezit of beheer van die spullen iemand bezighoudt en het veel energie vraagt. Een verzameling schilderijen bijvoorbeeld. Ze staan in een ruimte en er wordt niets mee gedaan. De schilderen krijgen toch aandacht, bewust of onbewust. Ze zijn daar. Aanwezig in jouw ruimte. Gedachten komen regelmatig naar boven: ‘Ik moet iets met die schilderijen, maar wat? Moet ik ze laten taxeren, verkopen? Moet ik ze verzekeren? Wil ik ze doorgeven aan mijn kinderen of een museum?’ Vragen die zorgen voor een hoofd vol gedachten. Dit kan leiden tot stress, verwarring en energieverlies. 

Een andere mogelijkheid is dat spullen een bepaalde energie vertegenwoordigen die ruimte vraagt op een ander niveau. Spullen van een overleden partner of familielid zijn daar een voorbeeld van. Dit kan zorgen voor stagnatie op meerdere vlakken. Deze spullen nemen naast letterlijk ook figuurlijk ruimte in. Het kan leiden tot onnodige energieverspilling door tijd en aandacht te besteden aan het telkens weer bezig zijn met die spullen. Wat moet ik ermee? Hoe kan ik verder? Het blokkeert vooruitgang. In sommige gevallen kan het vasthouden aan de spullen betekenen dat iemand graag wil vasthouden aan een bepaalde fase. Leven in het verleden is dan de realiteit van deze persoon. In mijn werk als Organizer zie ik vaak soortgelijke energielekken en kom ik stil verdriet tegen. 

Enige tijd geleden werd ik benaderd door Annemarie. Ze was doorverwezen door een goede bekende van haar. Ze had een hele specifieke vraag. ‘Kun je me helpen met mijn huis? Ik wil me voorbereiden op de volgende fase in mijn leven en weet niet goed waar ik moet beginnen’.
Ze vertelde me dat ze een huis vol spullen had. Een huis waar ze met haar man had geleefd die al lange tijd geleden was overleden. Een huis vol met ook zijn spullen. Ze voelde deze maanden ineens, dat het haar blokkeerde. Tijdens het intakegesprek bij haar aan de keukentafel kon ze me helder vertellen wat ze wilde. ‘Ik wil verder met mijn leven. Ik wil verhuizen, wellicht naar het buitenland. Ik wil af van al die spullen. Het voelt als ballast’. Ze was 79 en wilde de ‘volgende 10 jaar’ van haar leven anders doen. Ze wilde ook dat haar drie kinderen bepaalde spullen die ze graag wilden uit kwamen kiezen en op kwamen halen. ‘Dan kan ik makkelijker verhuizen’ zei ze met een daadkrachtige stem. 

We gingen aan de slag en bekeken haar hele huis. Kamer voor kamer. Alle spullen werden besproken en ze maakte keuzes over wat ze er mee wilde. Door onze samenwerking voelde ze de moed het aan te gaan en de oude overbodige spullen uit het verleden mochten verdwijnen. Ze sprak over oude energie, loslaten en ruimte maken voor het nieuwe. Ik legde haar uit dat het een dappere beslissing was deze zaken aan te pakken. Ze vertelde me dat ze de ruimte voor het nieuwe al kon voelen door het nemen van de beslissingen. Ik was blij voor haar dat ze zo bewust deze stappen aan het ondernemen was en haar leven daardoor weer vulde met nieuwe energie. Ze ging weer na jaren en jaren, open staan voor andere, nieuwe ervaringen. Ze had in overleg met mij besloten drie maanden uit te trekken voor het hele proces van het huis, verhuis klaarkrijgen. Stap voor stap werden de ruimtes doorlopen, opgeschoond en opgefrist. ‘Ik ervaar nieuwe energie’ zei Annemarie. 

Bij het organiseren kijk je verder dan wat je ziet. Het gaat ook om de ruimte die spullen innemen op een ander niveau, op gevoelsniveau. Het energetisch veld. Dat heb je door wanneer je hier aandacht voor krijgt. Ik heb geleerd dit te ervaren en te voelen. Door het stellen van vragen aan mijn klanten, maak ik ze bewust van deze gevoelens en bijbehorende energie. De klant gaat hierdoor zichzelf beter begrijpen en zo is een Organizing proces nog zinvoller. Dit type Organizing gaat het denken voorbij en wordt gestuurd door energieën om ons heen. Door goed uitgerust, geaard en afgestemd aan een project te beginnen, kan het energetische en gevoelsmatige stuk ook ruimte krijgen en zijn spullen en informatie een onderdeel van een groter Organizing proces. 

Ik heb vele wonderen zien gebeuren door deze manier van energetisch organiseren. Een weduwnaar die na de Organizing sessie zijn huis opgeschoond had, zijn huis verkocht en een nieuwe relatie kreeg. Er kwam op meerdere niveaus ruimte! Organiseren gaat niet alleen over spullen of informatie, het gaat over onze blik en patronen. Het zorgt voor meer levensgeluk. 

Heb jij een ruimte waar je deze lente mee aan de slag zou willen?