8.8
klantbeoordeling
5000+
mensen geholpen

Organizing Thuis Programma (plannen en organiseren)

Organizing Thuis Programma (plannen en organiseren)

Gevoeligheid
Er zijn veel mooie mensen op Aarde. Gevoelige, sensitieve mensen vol talenten. Mensen die de wereld veel te bieden hebben. Maar deze mensen hebben vaak last van het gevoel het leven niet goed aan te kunnen, kampen met gebrek aan zelfvertrouwen en vinden het niet altijd makkelijk te handelen. Juist deze mensen zijn gebaat bij overzicht en structuur. Leren te leven op Aarde heeft alles te maken met “aarden”. Aanwezig zijn, acteren, betrouwbaar zijn en jezelf belangrijk maken. Hier help ik jou graag mee. Omdat ik als geen ander begrijp, hoe belangrijk dit is. Want ook ik ben hoog gevoelig, sensitief en net zo talentvol als jij.

Aan de slag
Mijn naam is Germo Bekendam. Vanuit mijn ervaring met het begeleiden van duizenden verschillende soorten mensen, heb ik het Organizing Thuis Programma ontwikkeld. Ik zit ruim 20 jaar in het vak en heb naast een beroepsleiding, een maatwerk programma ontwikkeld, passend bij jouw behoeften en situatie. De duur van het programma wordt afgestemd op jouw behoeften, mijn ervaring en ons plan van aanpak. Er wordt georganiseerd, opgeruimd en er wordt ruimte en overzicht gecreëerd. Je leert jouw eigen leven praktisch en aards meer handen en voeten te geven en krijgt hiermee meer grip op jouw eigen leven.

Het Organizing Thuis Programma bestaat uit:

 1. Een telefonisch intakegesprek
 2. Inventarisatie, plan van aanpak en het inzien van grote verbanden op praktisch, aards vlak
 3. Persoonlijke sessies
 4. Telefonisch follow-up gesprek
 5. Mogelijkheid voor het stellen van vragen via mail of telefoon

De inhoud van het programma

 1. Een uitgebreid intakegesprek

Het programma begint met een telefonisch intakegesprek waarbij jouw aandachtspunten en leerwensen geïnventariseerd worden en de inhoud van het programma en de voorbereiding besproken worden. Daarna ga je aan de slag met het invullen van een uitgebreide vragenlijst ter voorbereiding zodat het programma start met een duidelijke focus op jouw persoonlijke leerdoelen en motivatie. We maken samen het doel en het gewenste resultaat duidelijk en werken concreet aan de realisatie hiervan. Ook de betrokkenheid van een eventuele partner of huisgenoot wordt besproken.

 1. Inventarisatie en plan van aanpak

Op basis van het intakegesprek en de vragenlijst wordt een inventarisatie gemaakt wat de inhoud vormt voor de sessies die wij gaan beleven. Het wordt een stukje maatwerk, speciaal voor jou, een duidelijk plan van aanpak. Hierin staat op welke gebieden, ruimtes of thema’s we aan de slag gaan in welke volgorde en wanneer.

 1. Persoonlijke sessies

Gedurende een aantal dagen individuele begeleiding in jouw woon- en leefomgeving ga je de handen uit de mouwen steken. Aanpakken, opruimen en organiseren, concreet handelen. Overzicht en structuur integreren.

Tijdens deze persoonlijke sessies verdeeld over een aantal dagen, met één of twee weken ertussen, wordt gewerkt aan de volgende onderdelen.

 • De woon- en werkplek: inventariseren, energetisch opschonen van fysieke spullen zoals kleding, huisraad, tijdschriften en boeken. En het optimaliseren van woon- en werkvertrekken.
 • De organisatie van het huishouden: structureren van huishoudelijke taken en verantwoordelijkheden zoals administratie, omgaan met digitale bestanden, email, financiën, boodschappen doen, koken en schoonmaken. Je gaat direct keuzes maken en leert andere prioriteiten te stellen.
 • Inzichten en handvatten over gezond energetisch wonen en werken. Denk aan energiestromen, sfeer, waterkwaliteit en leefritme. Hier gaan we samen naar kijken en bied ik je een spirituele kijk aan op belangrijke aardse zaken in je woon- en werkomgeving. Direct toepasbare tips.
 • De leefplanning (dag- en weekplanning, timemanagement): bepalen wanneer welke taken, klusjes en werkzaamheden worden gedaan. Overzicht. Rust. Kwaliteit in jouw leven.

Door het concreet doorlopen van je eigen woonomgeving creëer je bewustwording in je eigen handelen en algemene leefhouding. Hierdoor ontstaat inzicht in mogelijke belemmerende patronen. Door het oefenen met nieuwe vaardigheden in keuzes maken worden deze patronen doorbroken. Een verbeterde besluitvaardigheid wordt dan een tweede natuur.

Deze één-op-één begeleiding is intensief en confronterend maar zielsvoeding en hartverwarmend. Het bewust stilstaan bij de eigen woon- en leefsituatie en het maken van keuzes over wanneer wat uitgevoerd wordt zorgt voor een andere mindset. Hierdoor kan levensenergie beter stromen met als gevolg meer levensgeluk.

 1. Telefonisch follow-up gesprek

Na elke sessie in jouw eigen woonomgeving ga je ervaren en leven vanuit nieuwe inzichten. Ter ondersteuning van het proces en als ‘stok achter de deur’ plannen we een telefonische afspraak in. Tijdens dit telefoongesprek worden voortgang, ervaringen en behaalde successen besproken.

 1. Mogelijkheid voor het stellen van vragen via mail of telefoon

Als er tijdens de looptijd van het programma vragen zijn kun je per mail of telefoon contact leggen met mij. Dit zorgt ervoor dat jouw persoonlijke motivatie helder blijft.

De looptijd van het Organizing Thuis Programma is minimaal één maand en afhankelijk van het aantal in te plannen sessies op jouw woonlocatie.

Voor wie is deze begeleiding bedoeld?

Dit één-op-één programma is ontwikkeld voor de gemotiveerde, bewuste persoon die graag meer uit het leven wil halen en meer overzicht, structuur en rust wenst in zijn leven. En waarvoor persoonlijke effectiviteit, plannen en organiseren aandachtspunten zijn.

Wat zijn de kosten?
Het Organizing Thuis Programma is inclusief:

 • Telefonisch intakegesprek.
 • Voorbereiding op basis van een uitgebreide vragenlijst met een focus op persoonlijke leerdoelen.
 • Persoonlijke training met een uitgebreide scan van de woon- en leefomgeving en praktische begeleiding tijdens een Organizing sessie van 1 dag (2 dagdelen totaal).
 • Allerhande praktische Organizing producten.
 • Telefonisch follow-up gesprek.
 • Mogelijkheid voor het stellen van vragen via mail of telefoon tijdens het gehele traject.
 • De investering wordt duidelijk op basis van een maatwerk offerte.

Wat levert dit programma op?

Dit levert het op:

 • Rust in jouw huis, hoofd en aardse zaken.
 • Overzicht over je woonomgeving, huisraad en spullen.
 • Aarding en inzicht.
 • Concrete planning.
 • Duidelijkheid over stellen van prioriteiten.
 • Wonen en leven met meer focus.
 • Behalen van doelen, planning en ritme vinden.
 • Meer levensgeluk.

Onderzoeksresultaten van klantonderzoek
In het klantonderzoek door de Universiteit van Tilburg naar de lange termijneffecten van deze begeleiding kwam het volgende naar voren: Eén van de meest cruciale leerervaringen die deelnemers opdoen, is dat zij leren op een snelle en doeltreffende manier beslissingen te nemen omtrent de spullen in huis. 71% van de oud-deelnemers geeft aan dat zij sinds deze begeleiding beter in staat zijn keuzes te maken. Ook komt uit de interviews naar voren dat klanten een andere aanpak leren voor wat betreft hun opruimgedrag. Men leert dat men beter eerst spullen kan categoriseren voordat men op zoek gaat naar een geschikte plaats hiervoor. Een derde leerervaring die men opdoet, is dat men zich meer bewust is van het belang van het creëren van een vaste plek in huis voor spullen. 72% van de klanten geeft aan dat hun spullen in huis sinds de begeleiding een duidelijker vaste plek hebben gekregen.
De resultaten van het onderzoek suggereren dat bovengenoemde leerervaringen leiden tot een gedragsverandering die op de lange termijn merkbaar is. Zo geeft 84% van de klanten aan dat hun gedrag naar aanleiding van deze begeleiding is veranderd. Uit de interviews komt naar voren dat deze gedragsverandering met name betrekking heeft op twee terreinen. In de eerste plaats is men beter in staat om de spullen in huis bij te houden. In de tweede plaats gaat men bewuster om met de aanschaf van nieuwe spullen.
De resultaten van het onderzoek laten eveneens zien dat deelname aan het programma in enige mate effect lijkt te hebben op de kwaliteit van leven. De indruk bestaat dat men sinds de begeleiding een beter overzicht heeft over de spullen in huis, waardoor men meer geniet van de eigen leefomgeving. 68% van de klanten geeft aan dat zij sinds deze sessies een beter overzicht hebben over de spullen in huis. Ook geeft 76% aan meer te genieten van de eigen leefomgeving.

Ervaringen van klanten
“De begeleiding van Germo was een cadeautje waar ik na 3 maanden nog steeds heel veel plezier en profijt van heb. Ik heb heel hard moeten werken, maar het resultaat is een opgeruimde werkplek, een overzichtelijke en haalbare planning en heel veel rust en ruimte in mijn hoofd. Het mooiste is nog dat ik dit allemaal zelf heb gedaan! De kracht van Germo is dat hij op het juiste moment, op een prettige wijze, vragen stelt en tips geeft, waardoor het voor mij mogelijk was om hier zelf handen en voeten aan te geven. Het is zeker een uitdaging en ontzettend confronterend, maar het heeft bij mij voor structurele en duurzame veranderingen gezorgd waardoor ik nu weer met veel plezier mijn werk doe.”
Mariëlle

“Mijn grootste leerdoel wat om overzicht op mijn werk te houden via een helicopterview. Waarbij ik beter leerde prioriteiten te stellen en efficiënter en doelgerichter met mijn tijd om te gaan. Dit is geen quick fix, en heeft tijd nodig om te ontwikkelen. Germo heeft mij de handvaten gegeven om daar een begin aan te maken en ook een methode gegeven om het te blijven ontwikkelen en vol te houden. Habits are hard to break, maar de gepersonaliseerde werk en plan methode heeft mij het vertrouwen gegeven dat het me gaat lukken.”
Maarten

“Germo heeft mij goed geholpen met overzicht; werk overzicht, prioriteiten stellen, focus naar het werk wat ik graag doe. Met een omgeving die rust biedt heb ik weer meer plezier in mijn werk. En bovendien doe ik meer werk in minder tijd. Bedankt voor je aansluitende coaching!”
Jasper

Zelf deelnemen?
Wil jij ook meer uit jezelf halen? Meer persoonlijke effectiviteit?
Geef je dan op voor het Organizing Thuis Programma. Graag hoor ik jouw stem en maak ik nader kennis tijdens een belafspraak. Ik verheug me op jouw stap en onze samenwerking. Bel voor een maatwerk offerte.

Afspraak maken?

Dat kan per mail info@organizingworks.nl telefonisch 06 – 53 13 36 84 of klik hieronder.

Ik wil een afspraak

Mijn partner en ik hadden 2 organizing dagen aan huis gepland met Germo. De Organizing begeleiding met hem was een fijne ervaring. Germo is een goede coach. Hij stelde de juiste vragen, waardoor we ontdekte dat we tegen bepaalde problemen in de organizing van het huis aanliepen. Hij heeft vervolgens praktische handvatten meegegeven om aan de slag te gaan met organizen. Met plezier hebben we al heel wat samen georganiseerd. We hebben meer rust, overzicht en helderheid gekregen in ons huis. Dank je wel Germo voor de professionele begeleiding!

Janet en Karel